Menu

Privacy & Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van ALV Repair hierna alleen aangeduid als afgekort “PSC ” (zie voor meer informatie: algemene voorwaarden) Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door de online marketeer van ALV  (jeroen@alvproductions.com ). Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de PSC  of haar derden toe. Het is verboden zonder voor voorafgaande schriftelijk akkoord van PSC  de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan PSC te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

PSC  verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van PSC  met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met PSC contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@alvgroup.nl.

Welke gegevens vragen we?

 • Voor en Achternaam – dan weten wij met wie wij te maken hebben
 • Bedrijfsnaam – handig en belangrijk om te weten, met welke organisatie hebben we te maken
 • Adres en woonplaats – met het juiste adres, ontvang je de offerte met de juiste gegevens
 • Levering locatie – we leveren graag op de juiste locatie
 • Telefoonnummer – mocht er wat zijn, dan bellen we
 • IP-adres – door je IP-adres kan maar een persoon gebruik maken van je account
 • E-mailadres – hiermee hebben we contact  en ontvang je ook de offerte

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

PSC  kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PSC -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. PSC staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. PSC is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. PSC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. PSC heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door PSC houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Zoek je wat anders? Navigeer dan verder via de buttons

Productions
Sales
Repair
Rent
Supplies